stereoskop kieszonkowy | pocket stereoscope

STEREOSKOP Z OBRAZEM 3D. Stereoskop dzięki odpowiednio sformatowanym zdjęciom – stereoparom i specjalnym plastikowym soczewkom, pozwala oglądać obrazy w trójwymiarze. Wyróżnia się pomysłowością i nietuzinkowym podejściem do tematu gadżetów reklamowych. Jego atutem jest duża powierzchnia zadruku dodatkowo wyróżniająca ten produkt spośród innych.

Stereoskopy kieszonkowe dostępne są w 2 wymiarach.

Zaletami metody oglądania obrazów przy użyciu stereoskopu jest doskonała separacja i przestrzenność obrazu, oraz możliwość przedstawiania ekspozycji bez ich ponownego budowania.

3D PICTURE STEREOSCOPE Stereoscope thanks to properly formatted photographs – stereo pairs and special plastic lenses, allows you to view images in three dimensions. Distinguished by creativity and extraordinary approach to the gadgets theme. Its advantage is the large image area which distinguishes this product among others.

Pocket stereoscopes are available in 2 sizes.

The advantages of viewing photographs using stereoscope is an excellent separation and spaciousness of the image, and the oportunity to present your installations without re-building them.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!