creative idea

Czym są kreatywne produkty?

Kreatywny produkt to produkt spersonalizowany. Na indywidualne życzenie klienta zmienia się jego wydanie – kształt, rozmiar, wycięcie oraz nadruk. Zmieniają się także dodatki i wypełnienia. Dzięki tym możliwościom każdy spośród kreatywnych produktów pokazuje swoje nowe oblicze i w niepowtarzalny sposób wyróżnia markę.

 

What are the creative products?

Creative product is a personalized product. It changes at the customer’s individual request – shape, size, cut-out and imprint. Fillings and additives can be also changed. With these possibilities each of creative products shows its new release and at the same time it distinguishes a brand in a unique way.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!